FOREVER 21 și Oxygen își unesc forțele pentru dezvoltarea noilor campanii de comunicare

FOREVER 21 și Oxygen își unesc forțele pentru dezvoltarea noilor campanii de comunicare

FOREVER 21, unuldintrecelemairenumitebranduri fast-fashion din lume, și Oxygen anunță un parteneriatpentrudezvoltareacampaniilor de comunicarepe plan local ale brandului.

Oxygen oferăconsultanțăînelaborareașiimplementareastrategiei de comunicarepentru FOREVER 21 șiesteresponsabilă de coordonareaactivităților de media relations și social media. Împreună au implementat, înprimăvaraacestui an, campania “Guess who’s coming?”, parte a lansăriicolecției KENDALL + KYLIE pentru FOREVER 21.

Prinintermediulacestei ample campaniidigitale, care a inclusșicolaborări cu ceimaicunoscuțibloggerișivloggeri de fashion din România, FOREVER 21 și-a provocatfaniisăghiceascănumelecelebreicolecții care urmasă fie disponibilăînmagazinele FOREVER 21.

Cu sediulîn Los Angeles, California, și o activitatedesfășuratăînpeste 820 de magazine, FOREVER 21 esteunuldintrecelemairenumitebranduri de modă din lume, recunoscutpescarălargăpentrustilulsăumarcantșiabordareainovatoare. Liderînconceptul de „fast fashion”, FOREVER 21 dezvăluietendințelecelemaiînvogăînmodăși introduce produsenoi la prețuriavantajoase, înfiecarezi, menținândastfelmagazinelemereucaptivante.

Inapoi