Sustenabilitate

Suntem prima agenţie integrată de comunicare din România neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Prin parteneriatul cu Asociaţia CSR Nest și ECONOS, am calculat emisiile de carbon aferente activităŢilor agenţiei pe parcursul anului 2021. Acestea au fost neutralizate prin cumpărarea de certificate de carbon din piaţa voluntară.
Prin departamentul de Sustenabilitate & CSR, punem la dispoziţia companiilor servicii de consultanţă strategică și comunicare pe teme de sustenabilitate.
Serviciile oferite de Oxygen,în parteneriat cu Asociaţia CSR Nest
dezvoltarea și implementarea de proiecte de sustenabilitate
servicii de consultanţă privind sustenabilitatea organizaţională și reducerea amprentei de carbon
dezvoltarea de campanii integrate de informare și conștientizare
organizarea de sesiuni de training pentru angajaţi și alţi stakeholderi
Monitorizarea și reducerea propriei amprente de carbon reprezintă un angajament permanent pentru Oxygen
Strategia noastră implică

Colectare Selectivă

îmbunătăţirea colectării separate a deșeurilor

Eficientizare Energetică

optimizarea consumului de utilităţi (energie, gaze, apă, combustibil)

Decalog

construirea unui decalog intern destinat angajaţilor privind reducerea amprentei de carbon

Carbon Footprint

dezvoltarea unui proces intern de colectare facilă și standardizată a datelor necesare pentru calculul amprentei de carbon

Pădurea Oxygen

continuarea acţiunilor de împădurire demarate la începutul anului 2022, când, în parteneriat cu Asociaţia CSR Nest, Oxygen a plantat un hectar de pădure în judeţul Prahova

Prin acest efort de neutralizare a impactului climatic, Oxygen contribuie la îndeplinirea angajamentelor europene reunite sub iniŢiativa Fit for 55 (PregătiŢi pentru 55), aceea de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puŢin 55% până în 2030.

Ask Our Sustainability Expert

Ask Our Sustainability Expert

Irina Manole

Head of Sustainability & CSR
irinam@oxygencomms.ro
o iniţiativă Oxygen în parteneriat cu Asociaţia CSR Nest